TOP

GfK: Negatieve consument veroorzaakt omzetderving 300 miljoen euro

Volgens GfK Consumer Experiences leidt het gedaalde consumentenvertrouwen tot minder bestedingen aan kleding. In totaal bedroeg de omzetderving tot en met augustus 2012 zo'n 300 miljoen euro.

De marktonderzoeker baseert zich op eigen onderzoek naar de relatie tussen het consumentenvertrouwen en de uitgaven aan kleding bij een groep van ruim 6400 consumenten in de periode augustus 2011 tot en met juli 2012.
In de gemeten periode daalde het consumentenvertrouwen van -20 naar -38.  Slechts 6% is positiever geworden, 51% is onveranderd gebleven, en maar liefst 43% van de bevolking is negatiever geworden over het vertrouwen in de economie. 

Bezuiniging
Binnen de groepen is gekeken naar de bestedingen aan bovenkleding van augustus 2011 tot en met juli 2012 ten opzichte van de bestedingen een jaar daarvoor. Daaruit blijkt dat de consumenten die sinds 2011 minder vertrouwen hebben gekregen, over die periode ook minder zijn gaan uitgeven aan kleding. Gemiddeld gaat het om een bezuiniging van 6 tot 13%.

Omzetderving
Consumenten die negatiever zijn geworden (43% van de bevolking), besteedden in 2011 circa 1,8 miljard euro aan bovenmode en in 2012 1,7 miljard euro: een daling van 9%. Oftewel een omzetderving van 166 miljoen euro.
Ook de groep consumenten die negatief was en is gebleven, heeft fors bezuinigd. Deze groep (circa 25% van de bevolking) is maar liefst 13% minder gaan uitgeven: omgerekend naar omzetderving een bedrag van 135 miljoen euro in de periode september 2011 tot en met augustus 2012. In totaal is er sprake van een geschatte omzetderving van 300 miljoen euro als gevolg van bezuinigingen door consumenten die negatiever zijn geworden, of negatief zijn gebleven.

Positief
Slechts een zeer kleine groep consumenten is positiever geworden over de economische ontwikkeling (6%). Deze groep is minder gaan bezuinigen op kleding dan andere groepen. Alleen de groep die nog steeds positief is, is meer gaan spenderen. Omdat het hier om een relatief kleine groep gaat (5% van de bevolking) en omdat de positieve ontwikkeling relatief klein is (0.4%) heeft dit binnen de totale markt weinig impact.