TOP

GFK modebestedingen januari 2010: -13% bij zelfstandigen

De bestedingen in Nederland aan mode zijn in de maand januari 2010 stabiel gebleven ten opzichte van januari 2009. Bij zelfstandige modewinkels daalden de bestedingen in die maand echter met 13%.

Het aantal gekochte modeartikelen is volgens de cijfers van GFK in januari weliswaar licht gestegen (+3%), maar het gemiddeld besteed bedrag is licht gedaald, waardoor de totale bestedingen stabiel bleven. Bij zelfstandige modezaken daalden de bestedingen met 13%, terwijl de kledingaankopen bij de overige aankoopkanalen (ketens, warenhuizen, webshops, etcetera) juist stegen met 4%.

In het kwartaal van november 2009 tot en met januari 2010 zijn de totale bestedingen aan kleding gedaald met 4%. Het enige segment dat in dit kwartaal wist te plussen is kindermode: hieraan werd 5% meer besteed. Aan vrouwenmode werd 3% minder uitgegeven en aan mannenmode 6% minder. Vrouwen kochten goedkopere artikelen, terwijl mannen juist minder stuks kochten. Aan bodyfashion werd 6% minder uitgeven.