TOP

GfK maandcijfers februari 2013: lichte daling modebestedingen (-2%)

In de maand februari zijn de bestedingen aan mode in Nederland licht gedaald (-2%) ten opzichte van dezelfde maand ini 2012. Dit komt naar voren uit onderzoek van GfK Panelservices Benelux onder 12.500 consumenten (15 jaar en ouder).

De daling van 2% in februari wordt veroorzaakt door een lichte afname van het gemiddeld besteed bedrag. Het aantal gekochte stuks bleef gelijk. 

Zelfstandige modewinkels
De bestedingen bij zelfstandige modezaken zijn in februari 2013 ten opzichte van vorig jaar met 8% afgenomen, meldt onderzoeksbureau GfK. De daling wordt veroorzaakt door een sterke daling van het aantal gekochte stuks (-13%). Het gemiddeld besteed bedrag per modeartikel nam wel toe. Sinds november 2011 staan de zelfstandige modezaken, in vergelijking met een jaar eerder, er minder goed voor dan de overige aankoopkanalen.

Overige aankoopkanalen
De bestedingen bij de overige aankoopkanalen zijn stabiel gebleven. Consumenten kochten ongeveer evenveel stuks als in februari 2012, terwijl het gemiddeld besteed bedrag is licht daalde.