TOP

GfK kwartaalcijfers mannenmode: bestedingen-12%

De bestedingen aan mannenmode daalde in de periode september tot en met november 2011 met 12%. Consumenten kochten minder stuks, maar besteedden gemiddeld wel meer geld aan een product.

September en november waren ook voor de andere segmenten een slecht periode met een min van 8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. De consument kocht minder stuks, maar het het gemiddeld besteed bedrag steeg dit kwartaal wel.

Zelfstandige modezaken
In november 2011 daalde de bestedingen aan mode in Nederland met 7% ten opzichte van de bestedingen aan mode vorig jaar. Zelfstandige modezaken zagen in deze maand de bestedingen zelfs met 13% afnemen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal gekochte stuks daalde fors. Het gemiddeld besteed bedrag nam wel toe.

Overige aankoopkanalen
Ook de bestedingen bij de overige aankoopkanalen namen met 5% af. En ook deze daling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte stuks (-11%), terwijl de consument gemiddeld wel meer besteedde.