TOP

GfK Consumentenvertrouwen in januari 2013 gestegen

De consument is sinds begin dit jaar minder pessimistisch gestemd. Het door GfK gemeten consumentenvertrouwen is na de forse daling in december gestegen van -51 naar -46.

De stijging wordt met name veroorzaakt door de positievere kijk van de consument op de
komende twaalf maanden. Per saldo zijn volgens GfK de verwachtingen van de consument omtrent de economische- en de eigen financiële situatie gestegen. Ook vinden meer mensen het nu een minder ongunstige tijd om grote aankopen te doen.

Mannen, jongeren en hoger opgeleiden positiever
Mannen zijn positiever dan vrouwen en jongeren blijken positiever dan ouderen. Vanaf 40 jaar en ouder is het aandeel dat fors negatief is (index van -40 en lager) significant groter. Verder zien we dat lager opgeleide consumenten minder vertrouwen hebben dan hoger opgeleiden. De GfK-vraag ‘Hoe tevreden bent u met wat de regering op dit moment doet?’ wordt door de groep lager opgeleiden negatiever beantwoord dan de hoger opgeleiden.