TOP

GfK: bestedingen sportkleding -7% in januari 2013

De bestedingen aan sportkleding in Nederland zijn in januari 2013 gedaald ten opzichte van januari 2012 (-7%). Deze daling wordt veroorzaakt door een forse daling van het aantal gekochte stuks (-15%). Het gemiddeld besteed bedrag is namelijk sterk gestegen.

Er werd in januari 2013 weliswaar meer besteed aan vrouwensportkleding (+11%), maar op mannensportkleding (-14%) en kindersportkleding (46%) werd flink bezuinigd, zo blijkt uit de cijfers van GfK Panel Services.

Kwartaal november-januari

De sportkledinguitgaven zijn in de periode november 2012 tot en met januari 2013 gedaald (-8%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook nu werd de daling veroorzaakt door een daling van het aantal gekochte stuks; het gemiddeld besteed bedrag is licht gestegen.

Vrouwensportkleding

De bestedingen aan vrouwensportkleding zijn in de periode november 2012 tot en met januari 2013 gestegen (+4%). Dit komt door een sterke stijging van het gemiddeld besteed bedrag per artikel, want het aantal gekochte stuks is gedaald.

Mannensportkleding

De bestedingen aan mannensportkleding zijn in het betreffende kwartaal sterk gedaald  (-13%), vooral door een daling van het gemiddeld besteed bedrag. Daarnaast is het aantal gekochte stuks licht gedaald.

Kindersportkleding

De bestedingen in het segment kindersportkleding zijn in dit kwartaal het sterkst gedaald (-22%). Dit komt door een enorme daling van het aantal gekochte stuks, want het gemiddeld besteed bedrag is gestegen.

Online uitgaven sportkleding

In het halfjaar augustus 2012 tot en met januari 2013 zijn de online bestedingen aan sportkleding gestegen (+9%). Deze stijging is volledig te danken aan een stijging van het aantal online gekochte stuks (+17%); het gemiddeld besteed bedrag is namelijk gedaald.