TOP
shutterstock_166964111

Forse toename belastingschuld kleding- en schoenenwinkels

Ruim tien procent van de ondernemers heeft als gevolg van de lockdowns een belastingschuld opgebouwd. Die schuld is over de periode tot en met augustus 2021 opgelopen tot 18,3 miljard euro. Dat is 2,4 miljard euro meer dan begin dit jaar. Schoenen- en kledingwinkels behoren tot de zwaarst getroffen sectoren.

Beeld: Shutterstock

In de top 5 van zwaarst getroffen sectoren bezetten schoenen- en kledingwinkels respectievelijk de derde en vierde plek. 35,7 procent van de schoenenzaken en 33,2 procent van de kledingzaken heeft een openstaande belastingschuld. Alleen bij restaurants (43,9 procent) en cafés (38 procent) is dat aandeel hoger. Bedrijven in payrolling maken met 30,4 procent de top 5 compleet. Dit blijkt uit onderzoek van ABN Amro, gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting. Dit zogeheten ‘bijzonder uitstel’ kon tot 1 oktober van dit jaar worden aangevraagd. Het kabinet heeft de ondernemers vijf jaar de tijd gegeven (tot 1 oktober 2027, red.) om de schuld terug te betalen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers maandelijks gaan aflossen.

De belastingschuld is echter nog maar een deel van het verhaal. Veel ondernemers hebben niet alleen een schuld bij de fiscus, maar ook bij banken, leveranciers, verhuurders en zelfs familieleden. Hoe ondernemers de draad met een coronaschuld weer denken op te kunnen pakken, vertelden zij afgelopen zomer in Schoenvisie.

Lees ook: Ondernemen met een coronaschuld, hoe nu verder?

Hogere schulden

Met een belastingschuld voor 33 procent van de kledingwinkels en 36 procent van de schoenenwinkels zijn de percentages in september vergelijkbaar met die van februari van dit jaar. Het verschil zit in de hoogte van de bedragen: die zijn de afgelopen zeven maanden voor beide branches fors toegenomen. Kledingwinkels zagen de schuld oplopen van gemiddeld 91.000 naar 115.000 euro en schoenenwinkels van 115.000 naar 193.000 euro. Dit betekent een toename van respectievelijk 26 en 68 procent.

Maanden aan winst

De belastingschuld zal volgens ABN Amro de komende jaren sterk op de kasstromen drukken. Voor kledingwinkels bedraagt het bedrag dat terugbetaald moet worden gemiddeld ruim 28 maanden aan winst en voor schoenenwinkels ongeveer 23 maanden, ervan uitgaande dat ze dezelfde resultaten behalen in de aankomende jaren als in 2019. Indien de schuld in zestig maanden mag worden terugbetaald, is een kledingbedrijf gemiddeld ruim 47 procent van de winst kwijt aan de belasting en een schoenenwinkel 38 procent. De druk op de kasstromen van kledingwinkels is daarmee wel afgenomen ten opzichte van de berekeningen van februari, toen nog werd uitgegaan van een afbetaling in 36 maanden en de kledingwinkels 63 procent van de winst kwijt waren aan belasting.

Geen generieke kwijtschelding

Uit een flitspeiling van branchevereniging Inretail blijkt eveneens dat modewinkels met een hoge schuldenlast kampen. De meerderheid van de ondervraagden in deze branche is al begonnen met afbetalen, maar 14 procent verwacht pas in de eerste kwartaal van 2022 of later te kunnen beginnen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën verwacht dat het overgrote deel van de ondernemers hun opgebouwde schulden binnen de gestelde periode van vijf jaar volledig kan aflossen. Hij gaat er vanuit dat een bedrag van 1,5 miljard euro niet kan worden afgelost. Het kabinet kiest er nadrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden; dat zou volgens Vijlbrief ‘onrechtvaardig’ zijn. Het versoepelde uitstelbeleid stond voor alle bedrijven open, ongeacht of zij direct geraakt werden door de coronamaatregelen. Sommige ondernemers hebben hun eigen reserves aangesproken of zijn een lening aangegaan om de belastingen te kunnen betalen.

Gevolgen voor leveranciers

De sluiting van niet-essentiële winkels voor de zomer heeft ook gevolgen voor leveranciers. Ruim een vijfde van de groothandels in woninginrichting en consumentenapparatuur heeft uitstel van belastingbetaling aangevraagd, voor groothandels in kleding en schoenen is dit bijna een kwart. Deze percentages zijn een lichte daling ten opzichte van februari dit jaar. Bij de groothandels in kleding en schoenen en in consumentenapparatuur nam ook de totale schuld af. Blijkbaar is een aantal groothandels in staat geweest (een deel van de schuld) af te lossen door een goed tweede kwartaal van 2021 te draaien. Zo groeide de omzet van de groothandels in kleding en schoenen met 21 procent ten opzichte van 2020.