TOP

Fair Wear Foundation gekwalificeerd door overheid

De overheid heeft de Fair Wear Foundation gekwalificeerd als keteninitiatief voor een duurzaam inkoopbeleid. De non-profit organisatie zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken.

Bedrijven die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation (FWF) voldoen door de kwalificatie van de overheid automatisch aan de sociale voorwaarden die in het kader van een duurzaam inkoopbeleid zijn gesteld. De voorwaarden waar instellingen in de toekomst rekening mee moeten houden, zijn afgeleid van universele mensenrechten en internationale normen die zijn opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Blij
De Fair Wear Foundation is blij met de kwalificering door de overheid. “Hiermee wordt recht aangedaan aan de inspanningen die onze deelnemers, onder wie veel werkkledingbedrijven, al jaren doen om misstanden als te lange werkdagen, onveilige arbeidsomstandigheden en gebrek aan vrijheid van vakvereniging tegen te gaan”, laat Erica van Doorn, FWF-directeur, in een persbericht weten. FWF verwacht door de kwalificering in de toekomst meer bedrijven te kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun productieketen. Overheidsinkopers hoeven volgens de organisatie niet langer zelf een oordeel te vormen, maar kunnen ervan uitgaan dat aanbieders die zijn aangesloten bij FWF daadwerkelijk werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation is een onafhankelijke organisatie die, met behulp van gedragscodes voor kledingbedrijven, werkt aan betere arbeidsomstandigheden voor arbeiders in de kledingindustrie. Meer dan zestig deelnemende bedrijven gevestigd in zeven Europese landen produceren samen zo’n honderd merken die over de hele wereld verkocht worden. Meer informatie: Fairwear.org