TOP

Failliet Men At Work start mogelijk door, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur

De curator van Men At Work bereikt mogelijk komende week nog een overname-akkoord van de multibrandformule. In het faillissementsverslag laat hij weten in gesprek te zijn met zes geïnteresseerde partijen. Ook onderzoekt hij nog of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

De curator is na de faillietverklaring van Men At Work op 26 juni in gesprek gegaan met zes mogelijke overnamepartijen. Nu laat hij in het eerste faillissementsverslag weten dat een doorstart van de keten een van de opties is. De boedel heeft toestemming gekregen om tot 31 juli 2018 de onderneming voort te zetten. Volgt voor die datum geen akkoord voor overname, dan sluiten 22 van de 27 winkels per 1 augustus. In de resterende vijf winkels in grote steden worden restantvoorraden verder uitverkocht tot 10 augustus 2018.

Dagelijkse leiding

Sinds het faillissement voert de curator de dagelijkse leiding van de onderneming. Hierbij heeft hij toestemming gevraagd en gekregen om het bedrijf in haar geheel in ieder geval tot 31 juli 2018 voort te zetten. Dit om de opbrengst van de activa te maximaliseren en de mogelijk van een doorstart te onderzoeken. 

Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement wijst de curator in zijn verslag op de teruglopende verkoopresultaten. De kosten bleven de baten overtreffen en een herstructurering – al dan niet via een akkoord en/of externe financier – was niet haalbaar, waardoor de onderneming uiteindelijk niet meer te redden viel.

Onbehoorlijk bestuur

Er wordt nog onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Nu de jaarrekening over het (boek)jaar 2016 niet tijdig is gedeponeerd lijkt onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan, aldus de curator in zijn rapport.