TOP

Euretco: positief bedrijfsresultaat in 2009

Ondanks de moeilijke markt heeft Euretco in 2009 een positief bedrijfsresultaat behaald. De retailservice-organisatie sloot het jaar af met een resultaat van 4,1 miljoen euro (6,2 miljoen in 2008). Het nettoresultaat kwam uit op € 3,9 miljoen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2009 dat vorige week werd gepresenteerd.

Euretco zag in 2009 de totale omzet met 7,9% dalen tot 748 miljoen euro (2008: € 812 miljoen). Dit is vooral het gevolg van een lager volume in de woonbranche en enkele faillissementen in deze branche.

 

Sport-formules

De formule SPORT 2000 beleefde een van de meest moeizame jaren in haar bestaan. Voor een deel was dat het gevolg van de marktontwikkeling en voor een deel ook van het slechte ondernemersklimaat. Zo bleek de beoogde verkoop en verzelfstandiging van een aantal voormalige Bakker Sport-filialen een veel lastiger operatie dan kon worden voorzien. Ook de animo onder – veelal startende – ondernemers waarop was ingezet, bleek gering.

Tegenover deze zorgen stond het succes van de formule Runnersworld. De winkels scoorden met een stevige omzetstijging van tien procent. De formule wist daarnaast voor het eerst een positief resultaat te behalen waaraan vooral de kostenreductie een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Daarnaast is op verschillende vlakken de samenwerking met een aantal leveranciers verbeterd, wat leidt tot een kwaliteitsverbetering en indirect ook van invloed is op het resultaat.

 

Optimisme

Directievoorzitter Harry Bruijniks blikt terug: “Zowel de woondivisie in zijn totaliteit als de formule SPORT 2000 hebben in 2009 mede door de recessie een forse omzetdaling gehad. Onze modedivisie heeft in 2009 echter tegen alle marktontwikkelingen in goed gepresteerd. De nabije toekomst van de non-fooddetailhandel en dan met name de woonbranche is nog steeds ongewis. Het consumentenvertrouwen is laag. Daarbij is de huizenmarkt nog altijd slecht en dat raakt de divisie wonen.”

Optimistischer is Bruijniks over de sectoren sport en mode: “Gezondheid en jezelf verwennen kan en mag nog steeds voor de consument, misschien zelfs wat sterker in economisch moeilijke tijden. We hebben goede verwachtingen en bovendien zitten onze modeondernemers vooral in het midden-hoog segment en daar lijkt vooral beweging in te blijven. Ook gespecialiseerde winkelformules als LinCHérie en Runnersworld hebben het in 2009 goed tot zeer goed gedaan. Voor 2010 verwachten we ook dat die lijn zich zal voortzetten. Bij SPORT 2000 zien we al een goede herstelontwikkeling.”