TOP

Euretco en Intres nog in gesprek over fusie

Het is nog steeds niet zeker of Euretco en Intres gaan fuseren, dat laat Euretco in het lijfblad Profiel weten. De retailorganisaties zijn op dit moment nog volop in gesprek. Directievoorzitter Harry Bruijniks zegt wel: ' Van beide zijden is er een positieve intentie om er uit te komen'.

De uitkomsten van het boekenonderzoek, financieel en juridisch moeten nog in detail worden besproken, benadrukt Bruijniks in het blad. Verder gaat de directievoorzitter gaat in het artikel dieper in op de discussie dat de retailorganisaties te veel van elkaar zouden verschillen om intensief samen te kunnen werken: Euretco heeft een vennootschapscultuur ,  Intres is een coöperatie. Bruijniks onderkent de verschillen, maar acht ze niet onoverbrugbaar. “In de managementliteratuur wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model. Het Angelsaksische model is wat meer financieel gedreven. Het is gericht op efficiëntie, toegevoegde waarde en resultaatgerichtheid.”

Rijnlands model
“In het Rijnlandse model voeren termen als duurzaamheid, continuïteit, saamhorigheid en de langer termijn meer de boventoon. ING en Rabobank zijn in dat verband mooie voorbeelden van een meer Angelsaksisch geïnspireerde respectievelijk een Rijnlands gedreven bank. Deze voorbeelden geven al aan dat je goed geleide organisaties kunt maken op basis van beide modellen.  Ik geloof dan ook in een combinatie van beide modellen. We zullen dan ook het beste uit beide werelden met elkaar integreren als het daadwerkelijk tot een fusie komt.”