TOP

Enquête: geen afname regeldruk ondernemers

Ondernemers merken nog weinig van een afname van de regeldruk die het kabinet Rutte vorig jaar had beloofd. Meer dan 30 procent van de ondernemers in de detailhandel denkt zelfs dat de regeldruk is toegenomen.

Ruim één op de vijf ondernemers (22%) vindt dat sinds het aantreden van het kabinet Rutte de regeldruk voor hen is toegenomen. 18% vindt de regeldruk afgenomen, 60% zegt dat de regeldruk de afgelopen twaalf maanden gelijk is gebleven.

Deze resultaten blijken uit een enquête van ING en De Zaak gehouden onder MKB’ers. Vooral ondernemers in de detailhandel ervaren geen afname. Zo’n 30% vindt zelfs dat de regeldruk onder premier Rutte is toegenomen.

Regeldruk vooral bij kleine bedrijven
Kleinere bedrijven ervaren de regeldruk als te groot. Hoe groter het bedrijf, des te vaker de ondernemer aangeeft dat de regeldruk onder dit kabinet wèl is afgenomen.

Van bedrijven met vijf of minder medewerkers vindt maar 15% dit en bij bedrijven met 25 of meer werknemers deelt 27% die mening. Voor het totaal is dit 18%. Drie op de vijf ondernemers ziet geen enkel verschil ten opzichte van voorgaande jaren.

Grootste ergernissen pas vanaf 2012 verdwenen
Ruud van Dusschoten, directeur Business Banking ING Nederland, licht in een persbericht toe: “De meeste effecten van het Belastingplan 2012 merken de ondernemers pas op zijn vroegst volgend jaar. We zien dat de beperkende regels waar ondernemers zich het meest aan ergeren, voor een groot deel al zijn of worden aangepakt door het kabinet.” Een voorbeeld hiervan is de verplichte jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel, die pas in 2013 wordt afgeschaft.

Meer zorgen om euro
Toch maken veel ondernemers zich meer zorgen om de euro-crisis. Driekwart van de ondernemers (75%) maakt zich als ondernemer meer zorgen over de toekomst van de euro dan over de regeldruk.

Als er gekeken wordt naar grootteklasse, dan valt op dat zzp’ers en ondernemingen met één werkzame persoon zich iets meer zorgen over de toekomst van de euro (aandeel 76%) dan bedrijven met 5 werkzame personen of meer (aandeel 69%).

Lees hier het volledige onderzoek op de website van ING. (PDF)