TOP

Eindelijk nieuwe CAO sport- en modebranche

Na lang getouwtrek is voor de medewerkers in mode- en sportwinkels eindelijk een nieuwe basis CAO bereikt. De overeenkomst loopt nu tot 1 januari 2011. Dat meldt de Mitex op woensdagmiddag.

De vorige CAO liep al op 31 december 2007 af. Het resultaat van de onderhandelingen wordt door de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers met een positief advies voorgelegd aan hun achterbannen. Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie Mitex en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, Vakbond de Unie, de Internetvakbond en de RMU tot een overeenkomst komen over collectieve arbeidsvoorwaarden in de mode- en sportdetailhandel.

Alle partijen loven de constructieve sfeer tijdens de onderhandelingen. De focus lag op het creëren van rust, structuur en duidelijkheid in de mode- en sportbranche. De huidige economische omstandigheden eisen van alle partijen een gezamenlijke inspanning om de branche op een professionele en verantwoorde wijze in te richten voor de toekomst. Ook versterken de nieuwe afspraken de concurrentiepositie van de mode- en sportbranche als aantrekkelijke werkomgeving ten opzichte van andere sectoren. Daarnaast levert het impulsen op om de branche verder te professionaliseren. Dit laatste is nodig, maar wordt volgens Mitex in de branche nog onvoldoende beseft.

De nieuwe CAO heeft een looptijd van drie jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 2008 tot 1 januari 2011. Er zijn drie momenten van loonsverhoging afgesproken. Omdat vorig jaar door het uitblijven van een nieuwe CAO geen salarisstijging plaatsvond, zijn in 2009 twee momenten van loonsverhoging afgesproken. Per 1 februari aanstaande geldt een loonstijging van 3,5% over alle lonen. De 2% salarisstijging die Mitex vorige jaar aan haar leden adviseerde vrijwillig toe te kennen, kan hiermee verrekend worden. Per 1 oktober 2009 geldt een nieuwe loonsverhoging van 3%. Volgend jaar wordt per 1 juli een loonsverhoging toegepast van 2,5%. Alle beschreven stappen gelden niet voor schaal 1 die de minimum loonschalen volgt.

Een andere belangrijke verandering is de wachtdagenregeling. In de vorige CAO mochten werkgevers per ziekmelding twee vakantiedagen inhouden. Bij de derde ziekmelding mocht salaris verrekend worden. Nu mag per ziekmelding nog één vakantiedag ingehouden worden. Daardoor mag de werkgever pas vanaf de vijfde ziekmelding loon gaan verrekenen.

De definitie van overwerk is aangepast. Er is sprake van overwerk als over een aaneengesloten periode van meer dan vier weken telkens meer dan 40 uur per week is gewerkt. Voor overwerk geldt in de nieuwe CAO een toeslag van 25% bovenop het normale uurloon bij een langere werkdag dan tien uur. Bij een langere werkweek dan 40 uur geldt, gemeten over een aaneengesloten periode van vier weken, een toeslag van 50%. Dit was 25%. De onderhandelingspartijen hebben verder afgesproken dat zij tijdens de looptijd van de nieuwe CAO de mogelijkheid bestuderen een onderscheid te maken in loonsverhogingen tussen garantielonen en feitelijke lonen. Alle overige afspraken betreffen wijzigingen van arbeidsvoorwaarden met minder ingrijpende gevolgen.