TOP

Effectieve maatregel tegen overvallen: DNA-douche

De DNA-douche blijkt een goed middel te zijn om overvallen tegen te gaan. Geen van de Rotterdamse winkeliers die meededen aan de proeven hebben de afgelopen twee jaar nog te maken gehad met een overval.

Sinds 2008 hebben zo’n zestig Rotterdamse winkels een DNA-douche boven de uitgang hangen. Met één druk op de knop wordt de overvaller tijdens het verlaten van het pand besproeid met kleurstof. De DNA-kleurstof die de dader op zijn huid en kleding krijgt, kan alleen met uv-straling worden waargenomen. Diverse politieauto’s bevatten apparatuur waarmee de stof oplicht als er op de juiste persoon geschenen wordt. Op deze manier hoopt de politie de dader snel te pakken.

Aantal overvallen afgenomen
Het aantal overvallen in Rotterdam is het afgelopen jaar met vijftien procent afgenomen, ook bij de winkels die geen gebruik maken van de ‘douche’. Bij de detaillisten die meedoen aan de douchetest, is helemaal geen overval meer gepleegd. Hierdoor weet de politie niet of het lukt om een overvaller met DNA-kleurstof makkelijker op te sporen. Volgens diverse winkeliers heeft de DNA-douche wel een afschrikkende werking. Overvallers die de winkel komen verkennen, verlaten na het zien van de ‘douche’ direct het pand zonder buit.

Ondernemer belangrijk bij voorkomen overvallen
Omdat de praktijk uitwijst dat preventieve maatregelen een goed wapen zijn om overvallers buiten de deur te houden, slaan steeds meer organisaties de handen ineen. Zo organiseren ook het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie en de Politieregio Utrecht informatiebijeenkomsten om detaillisten en personeel te informeren over overvalpreventie.

Benieuwd naar wat je zelf kunt doen tegen het voorkomen van een overval? Je kan je voor de zeven bijeenkomsten aanmelden op de website www.kvk.nl/mn-voorkomeenoverval