TOP

Eerste hulp bij: de werkkostenregeling

Met de nieuwe werkkostenregeling voor de deur is het goed om het arbeidsvoorwaardenpakket van je personeel eens te bekijken. De werkkostenregeling kan namelijk een grote impact hebben op de loonkosten.

Vanaf 1 januari 2011 heb je als werkgever de keuze om over te stappen naar de werkkostenregeling. Deze is bedoeld om de administratieve rompslomp bij werkgevers en de belastingdienst te verkleinen. Onder de werkkostenregeling vormt alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt in beginsel loon.

Slechts een paar categorieën zijn vrijgesteld: onder meer studiekosten, reiskosten en een fruitmand of rouwkrans. Veel van de vergoedingen en verstrekkingen zijn onbelast zolang ze gezamenlijk de 1,4 procent van de totale loonsom van het bedrijf niet overschrijden. Daarboven is de werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd.

Consequenties
Voor CBW-Mitex staat vast dat er aan de werkkostenregeling een stevig financieel nadeel kleeft. Nu kun je je personeel nog de personeelskortingregeling bieden in het arbeidsvoorwaardenpakket. De werknemer mag met 20 procent korting kleding uit de winkel kopen, met een maximum aan deze onbelaste vergoeding van €500,- per jaar.

Kies je voor de werkkostenregeling, dan gaat de personeelskorting meetellen in het totale forfait, 1,4  procent van de fiscale loonsom, op bedrijfsniveau. Dit heeft consequenties voor de maximale onbelaste personeelskorting, volgens CBW-Mitex. Uitgaande van het (relatief lage) gemiddelde bruto loon in de branche, zou de maximale onbelaste personeelskorting per werknemer verder teruglopen tot gemiddeld een bedrag van circa €320,- op jaarbasis. In dit bedrag zitten ook andere vergoedingen en verstrekkingen zoals kerstpakketten.

Overgangsperiode
Misschien ben je geneigd om voorlopig de huidige wettelijke regels te blijven toepassen. Er geldt namelijk een overgangsperiode tot 2013. De overstap kan bij aanvang van ieder kalenderjaar worden gemaakt. Er zijn instanties die adviseren om je nu al voor te bereiden op de werkkostenregeling. Deze kán voordeliger uitpakken, zelfs voor je werknemers.

De regeling biedt nieuwe mogelijkheden wat betreft het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket waarbij (een deel van) het personeel belast loon of vakantiedagen kan omzetten in onbelaste vergoedingen. Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen geldt dat zij niet op hun werkelijke waarde meetellen in het forfait. Een gsm van de zaak krijgt straks bijvoorbeeld een nihilwaardering en ‘hapt’ dus niet uit die 1,4 procent. Of de werkkostenregeling voor jou een financieel voordeel oplevert of nadeel, hangt er dus van af.

Hoe pakt het voor jou uit?
1. Maak een overzicht van de kosten van alle vergoedingen en verstrekkingen aan je medewerkers inclusief de waarde van de personeelskorting (waarvan je als werkgever dus de belasting betaalt).

2. Onderscheid welke vergoedingen en verstrekkingen onder de wettelijke vrijstelling vallen. Hiervan zijn overzichten op internet te vinden. www.werkkostenregeling.net/ of google op ‘Overzicht vergoedingen en verstrekkingen 2011’ en ‘Fiscale Vereenvoudigingswet 2010’.

3. Bepaal welke vergoedingen en verstrekkingen je in de werkkostenregeling wilt meenemen. (Over de vergoedingen en verstrekkingen die je niet onder de werkkostenregeling laat vallen, betaalt je medewerker belasting, zoals over een regulier salaris.)

4. Op de vergoedingen en verstrekkingen (punt 3) die niet onder een gerichte vrijstelling(punt 2) vallen is het forfait van toepassing. Dat bedraagt 1,4 procent van de totale fiscale loonsom van je bedrijf.

5. Nu kun je berekenen wat de extra kosten van de vergoedingen en verstrekkingen zijn wanneer je zou overstappen. Je betaalt 80 procent aan eindheffing over het bedrag dat de vergoedingen en verstrekkingen het forfait te boven gaan.

Online test
Met een online test kun je als werkgever snel nagaan of je met de regeling te maken krijgt. Op basis van de uitkomsten kunnen ondernemers de mix van arbeidsvoorwaarden herijken om de fiscale nadelen van de werkkostenregeling te beperken. De scan is te vinden op www.quickscan.alfa-accountants.nl