TOP

Dille & Kamille neemt Hutspot over, winkeliers willen open en helft bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel

Hutspot is overgenomen door Dille & Kamille. Winkeliers doen een dringend beroep op de overheid om de winkels weer te openen. En in 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met twee of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 16 februari 2021.

Dille & Kamille neemt Hutspot over

Dille & Kamille is de nieuwe eigenaar van Hutspot. Twee winkels worden overgenomen, de overige zes gaan voorlopig dicht. Dat meldt Retailnews. Dille & Kamille wil Hutspot nieuw leven inblazen en herstart het merk in de oorspronkelijke winkel aan de Van Woustraat in Amsterdam. Ook de vestiging in Eindhoven wordt waarschijnlijk heropend. Medeoprichter Nick van Aalst blijft bij de herstart van Hutspot betrokken. De nieuwe eigenaar wil Hutspot positioneren als een duurzaam lifestylemerk. Het is de bedoeling dat Hutspot ‘op zo kort mogelijke termijn’ nieuwe locaties opent in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam-West. De winkels in Amsterdam en Eindhoven gaan weer open als de lockdown en de gedwongen winkelsluiting eindigt. Daarnaast moet er nog dit jaar een online platform komen voor ‘creatieve en duurzame merken’. Hutspot ging vlak voor de jaarwisseling failliet. Na grote investeringen was er geen buffer meer toen de coronacrisis uitbrak. Bovendien was Hutspot niet goed ingericht op online verkoop.

Winkeliers willen open

Na twee maanden noodgedwongen dicht te zijn geweest, wordt de roep om de winkels per 3 maart weer te openen steeds luider. Zowel ondernemersorganisatie Inretail als leveranciersorganisatie Modint doen het kabinet een dringende oproep om de winkels per 3 maart weer te openen. Anders dreigen veel winkels failliet te gaan. Inretail: “Het kabinet moet winkels de enige reddingsboei toewerpen die echt werkt en dat is heropening op 3 maart. Met het protocol veilig winkelen is bovendien al maanden bewijs geleverd dat we kopen veilig kunnen organiseren.” Ook Modint pleit voor het heropenen van de winkels, naast een voorraadvergoeding voor leveranciers. “Er ligt voor vele maanden aan voorraad in de keten, niet alleen bij de winkels.” In het Drentse dorp Klazienaveen hebben winkeliers zich verenigd om op 2 maart de winkels weer te openen, of de lockdown nu wordt verlengd of niet. “We hebben zelf een draaiboek gemaakt dat er voor zorgt dat de winkels open kunnen met inachtneming van de RIVM regels. Wij roepen alle ondernemersverenigingen op hetzelfde te doen. Laat je stem horen via ons Facebook-event ‘WIJ GAAN OPEN’.

Helft bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel

In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met twee of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent) voor de loonkosten, vervolgens van de TOGS/TVL-regeling voor de vaste lasten (24 procent) en van uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen. De handel (inclusief de detailhandel) staat op de vierde plaats van de bedrijfscategorieën die de meeste overheidssteun ontvingen, na de horeca, overige dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en cultuur, sport en recreatie. In de handel ontving 28,5% een tegemoetkoming voor de vaste lasten en 32,2% een vergoeding voor loonkosten. Bedrijven met één werkzame persoon (ruim driekwart van de bedrijven in Nederland) zijn buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. Van deze bedrijven maakte 25 procent gebruik van de onderzochte steunmaatregelen. Speciaal voor deze bedrijven is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

‘Kabinet kan gesloten winkelketens veel meer noodsteun bieden’

Het kabinet kan gesloten winkelketens veel meer noodsteun bieden dan het nu doet, schrijft Retailnieuws op basis van een bericht van FD waarvoor vijf staatssteunexperts zijn geïnterviewd. De vaste lasten van grote winkelketens zouden bij lange na niet gedekt worden door het meest recente noodsteunpakket. De verzoeken om verhoging van de maximum subsidiebedragen voor grote ketens werden tot nu toe telkens afgewezen omdat ze in strijd zijn met de Europese staatssteunregels die aangeven dat Nederland zijn eigen ondernemingen niet mag bevoordelen. Volgens de experts is die bewering ‘onjuist en misleidend’. De Europese Commissie heeft onlangs de mogelijke plafonds voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd, waardoor bijna alle bedrijven maximaal 1,8 miljoen euro aan tegemoetkoming kunnen ontvangen, mits lidstaten goedkeuring vragen bij de Europese Commissie. Omdat Nederland de plafonds niet heeft verhoogd, ligt het maximum nog steeds op 800 duizend euro. Het ministerie van Ecomonische Zaken erkent dat er verruimde staatssteunkaders zijn, maar heeft nog niet besloten of daarvan gebruik wordt gemaakt. Het ministerie vindt dat grote bedrijven beter in staat zijn om de liquiditeits- en solvabiliteitspositie te versterken en dat meer steun voor het grootwinkelbedrijf ten koste gaat van de steun voor het mkb.

Duits onderzoek: minder kans op besmetting in winkels dan op scholen

Het Hermann-Rietschel-Instituut van de TU Berlin heeft de resultaten bekend gemaakt van onderzoek naar het gevaar op besmetting met corona in verschillende soorten binnenruimtes. Dat meldt onder andere de Duitse krant Der Spiegel. Martin Kriegel en collega Anne Hartmann berekenden hoe groot het risico op infectie door aerosolen is in gesloten ruimtes. Over het algemeen is het volgens de studie veilig om naar de kapper te gaan, te reizen met bus en trein en te winkelen. Kantoortuinen en schoolklassen waarin geen mondkapjes worden gedragen, worden als buitengewoon onveilig beschouwd. Op een middelbare school met volledige bezetting zonder mondkapjes is het risico om corona op te lopen 23 keer zo hoog (R-waarde 11,5) als in een theater dat voor 30 procent bezet is en waar het publiek mondkapjes draagt (R-waarde 0,5). Winkelen met mondkapjes met één persoon per vierkante meter heeft een R-waarde van 1,1. Volgens de berekeningen kunnen met doordachte en consistente hygiënemaatregelen (afstand houden, mondkapjes dragen en ventileren) sommige locaties heropend kunnen worden. Overigens gaat het om een voorpublicatie, die nog niet is gecontroleerd door vakgenoten. Ook zijn de nieuwe mutaties van het coronavirus niet meegenomen in het onderzoek.

Foto: Schoenvisie