TOP

Detailhandel Nederland wil rem op nieuwe grote winkels *

Jildau Schuilenburg van Detailhandel Nederland wil dat de bouw van nieuwe grote winkelpanden in Nederland beperkt wordt. De provincies moeten daarbij de regie nemen.

Als een bouwplan boven een bepaald aantal vierkante meters uitkomt, moeten gemeenten bij de provincie een ontheffing aanvragen. Dat vindt secretaris vestigingszaken Jildau Schuilenburg van brancheorganisatie Detailhandel Nederland.

Op een bijeenkomst op 3 september met vertegenwoordigers van provincies, de retailsector en minister Henk Kamp heeft zij ervoor gepleit dat gemeenten niet zonder meer nieuwe winkelpanden kunnen bouwen.

Detailhandel Nederland vindt verder dat provincies ‘een grotere uniformiteit moeten ontwikkelen in hun retailbeleid’. Het herontwikkelen van winkelpanden moet voorrang krijgen boven de bouw van nieuwe winkelpanden.

“We bedoelen niet dat alle provincies dezelfde grenzen moeten trekken, maar wel dat afhankelijk van de lokale situatie moet worden gekeken naar wat maximaal aan winkelruimte mag worden bijgebouwd”, zegt Schuilenburg, zo valt te lezen op Cobouw.nl.

Voorbeeld Zuid-Holland

Zuid-Holland is een provincie waar al met een ontheffingsverplichting wordt gewerkt. Als een gemeente daar een winkelpand van meer dan 1500 vierkante meter wil laten bouwen in en binnenstedelijk gebied, dan moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie. Voor locaties in andere gebieden geldt een grens van 3000 vierkante meter.

Krimp en transformatie

Ook Jan Meerman wil dat de overheid een grotere rol gaat spelen om de krimp en transformatie van de retailsector faciliteren: ‘We hebben 20 tot 30% winkels teveel en meubelboulevards voor het inrichten van huizen voor 100 miljoen mensen.’ 

Gedeputeerden

Op de de bijeenkomst, georganiseerd door minister Henk Kamp, waren 12 gedeputeerden uit de provincies uitgenodigd waren om te praten over de ambities van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten op het gebied van detailhandel. Ook Jan Meerman van Inretail en bovengenoemde Jildau Schuilenburg van Detailhandel Nederland waren daarbij aanwezig. Het bleek dat krimp en leegstand binnen de retailbranche hoog op de agenda staan van de provincies.

Sander de Rouwe, de gedeputeerde van de provincie Friesland, zal namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) bestuurlijke trekker zijn voor. Er komt in het najaar een werkbijeenkomst, georganiseerd door het IPO, ministerie van Economische Zaken en Detailhandel Nederland, waarin ‘provincies van elkaar kunnen leren over welke ruimtelijke instrumenten zij kunnen inzetten, hoe regionale samenwerking georganiseerd kan worden en welke kennis nodig is’, aldus een persbericht van Detailhandel Nederland.

Retailagenda

In de Retailagenda, die op 17 maart 2015 is gepresenteerd, zijn twintig afspraken gepresenteerd die de retailsector toekomstbestendig moet maken. Het gaat hierbij vooral om de samenwerking tussen gemeenten, verhuurders en winkeliers. Eén van de afspraken is de afspraak dat provincies de regie moeten pakken op de ruimtelijke ontwikkeling van de winkelstructuur.

Provincies moeten tussen 2015 en 2019 de regie voeren over het ruimtelijk-economisch detailhandelsbeleid wat moet zorgen voor het voorkomen van winkelleegstand en het terugbrengen van het overaanbod. Ze kunnen bijvoorbeeld kennis over de effecten van internetverkoop delen met winkeliers of innovatieve oplossingen bedenken.