TOP

Detailhandel Nederland: ‘Overheid stop oneerlijke concurrentie webshops’

Stenen winkels willen webshops die vanuit hun magazijn op een industrieterrein ook fysiek producten aan consumenten verkopen, aanpakken. Oneerlijke concurrentie, vindt Detailhandel Nederland.

Detailhandel Nederland start de komende maanden rechtszaken tegen gemeenten die dit gedogen. Het gaat onder meer om de gemeenten Almere, Elst, Den Haag, Tilburg, Venlo en Woerden, meldt de koepelorganisatie.

Internetbedrijven waar consumenten fysiek producten kunnen bekijken, betalen en meenemen, gedragen zich als winkels en zouden zich van gemeenten alleen op een detailhandelsbestemming mogen vestigen, stelt Detailhandel Nederland. “Gemeenten gedogen in toenemende mate winkels op een bestemming in het bestemmingsplan anders dan detailhandel. Het moet afgelopen zijn met gedogen,” aldus Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszaken bij de koepelorganisatie, in een persbericht.

Schuilenburg: “Gemeentes die een oogje toeknijpen in dit soort situaties zorgen voor omzetderving voor de winkeliers die zich wel aan de regels houden. Consumenten kunnen op een bedrijventerrein vaak gratis parkeren en ondernemers betalen daar een veel lagere huur dan retailers in winkelgebieden.”

In januari 2012 besloot de rechtbank in Den Bosch dat de gemeente Schijndel moest optreden tegen Axsys Group, die webwinkels in drank runde op een industrieterrein. Volgens de rechter was de onderneming in juridische zin actief in de detailhandel en overtrad daarmee het bestemmingsplan.

Op de website oneerlijkeconcurrentie.nl kunnen winkeliers klachten over oneerlijke concurrentie indienen en informatie inwinnen om zelf zaken aan te pakken.