TOP

Detailhandel Nederland: CPB-rapport koopzondag ‘rammelt’

Detailhandel Nederland heeft forse kritiek op het rapport van het Centraal Plan Bureau naar de effecten van het voorstel om de Winkeltijdenwet aan te passen.

Door het verdwijnen van koopzondagen zouden volgens het onderzoeksbureau 2000 voltijdbanen verdwijnen, volgens Detailhandel Nederland zijn dat er tenminste 24.000.

“Het CPB geeft aan niet te weten hoeveel koopzondagen gaan verdwijnen als gevolg van de beoogde wetswijziging. Toch spreekt het CPB van een verlies van 2.000 voltijdbanen, meldt Detailhandel Nederland in een persbericht. “Het CPB zou daarbij vergeten dat het vaak om deeltijdbanen gaat van kwetsbare groepen als jongeren, vrouwen, allochtonen, herintreders en studenten. Wanneer deze en andere factoren die het CPB buiten beschouwing heeft gelaten mee worden gewogen, schat Detailhandel Nederland dat de banen van 24.000 mensen op de tocht komen te staan.”

Lonely Planet
Detailhandel Nederland is verbijsterd dat het rapport gebaseerd is op literatuur die zich er niet voor leent. De basis van het onderzoek is namelijk de ‘Lonely Planet’, een reisgids voor rugzaktoeristen. Ook is de omzet van winkels op koopzondagen niet onderzocht en niet meegewogen om de economische gevolgen en het werkgelegenheidseffect in te schatten . Het CPB geeft in zijn rapport zelf aan dat het werkgelegenheidseffect niet meer betreft dan ‘een ruwe schatting om een indruk te krijgen’.

Toerisme
Detailhandel Nederland pleit ervoor dat gemeenten samen met winkeliers bepalen of en hoeveel koopzondagen er in een gemeente zijn. De toerismebepaling moet worden geschrapt, omdat ook de eigen burgers op de zondag boodschappen moeten kunnen doen. Wanneer er in een gemeente geen behoefte is aan koopzondagen, kunnen de winkeldeuren gesloten blijven.