Nieuwsgierig naar de artikelen achter de inlog van textilia.nl?

30 dagen gratis toegang

TOP

Detailhandel besteedt minste tijd aan ziekteverzuim

MKB-bedrijven in de detailhandel en horeca besteden verhoudingsgewijs de minste uren aan ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van Delta Lloyd.

Ruim de helft van de bedrijven in de detailhandel ervaart in zekere mate problemen door ziekteverzuim, zes procent zelfs grote problemen. Slechts een kwart van de bedrijven neemt ook daadwerkelijk maatregelen.

De problemen ontstaan onder andere doordat afspraken met cliënten niet kunnen worden nagekomen, het werk niet op tijd af komt en zieken niet meewerken met hun reïntegratie. Verder is opmerkelijk dat 45 procent van de geënquêteerde bedrijven (1200) vindt dat vooral werknemers met jonge kinderen zich relatief gemakkelijk ziek melden. Bijna de helft van de bedrijven is het eens met de stelling dat het de werkgever onterecht meer tijd en geld kost doordat vrouwen steeds later kinderen krijgen. Bedrijven zijn gemiddeld 2,6 uur per maand bezig met het regelen van het ziekteverzuim; begeleiding kost €183 per maand; omgerekend kost ziekteverzuim deze bedrijven 224 miljoen euro en 1520 arbeidsjaren.

Grootste klacht en beste smoes
Mkb’ers over alle sectoren storen zich er het meest aan dat de vervanging van zieke werknemers vaak moeizaam verloopt en dat planningen en afspraken met klanten veranderen. Daarnaast vormen de administratieve rompslomp en de contacten met soms weinig coöperatieve arbodiensten een veelgehoorde klacht. De gemakzucht bij de werknemers scoort ook hoog. De vraag naar de ‘beste smoes’ leverde bijzondere resultaten op, zoals: ‘mijn kat is bevallen’, ‘ik ben in de gracht gefietst’, ‘ik werd ziek door alle gratis drank op het personeelsfeest’ en zelfs ‘ik dacht dat het zondag was’.
 

5 tips om ziekteverzuim te beperken (Boval.nl)
1. Achterhaal de oorzaak van verzuim. De belangrijkste oorzaken van verzuim hebben te maken met de werkdruk en arbeidsomstandigheden. Uit onderzoek is ook gebleken dat 1 op de 5 verzuimende medewerkers fysiek niet kan werken.

2. Breng verzuim in kaart. Door de verzuimfrequentie en verzuimduur per medewerker in kaart te brengen, krijg je als werkgever beter inzicht in het probleem van verzuim.

3. Ga in gesprek. Zorg voor frequent contact met zieke medewerkers. Niet alleen om te achterhalen wat er aan de hand is, maar zeker ook om interesse te tonen. Nodig de zieke medewerker uit op de koffie, laat collega’s kaartjes of bloemen sturen of ga op ziekenbezoek. Kortom houd contact. Als werkgever heb je het recht om te vragen naar de verwachte verzuimduur. Daarentegen is de zieke medewerker niet verplicht de aard van de ziekte te bespreken.

4. Werk is het beste medicijn. Vraag de zieke medewerker naar belemmeringen in het werk en doe serieuze voorstellen om deze belemmeringen op te lossen. De regelmaat van (deels) weer werken en contact met collega’s draagt vaak bij aan herstel. Onderzoek dus altijd de mogelijkheden op dit gebied.

5. Tevreden medewerkers zijn gezonder. Wie zijn baan leuk vindt, meldt zich minder snel ziek. Grijp dus snel in wanneer er een slechte werksfeer dreigt te ontstaan.