TOP

Deeltijd WW vervangt regeling werktijdverkorting

Per 1 april wordt de regeling werktijdverkorting vervangen door de mogelijkheid om deeltijd WW aan te vragen. Dat is de uitkomsten van het overleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers.

Werkgevers kunnen door de regeling de werktijd van een werknemer met maximaal de helft van de werktijd bekorten. In die periode ontvangt de werknemer een WW-uitkering voor de niet gewerkte uren.

De deeltijd WW mag voor maximaal 3 maanden aangevraagd worden, waarna deze maximaal twee keer kan worden verlengd. Dit gebeurt dan steeds voor een periode van ten hoogste 6 maanden.

Elke werkgever kan ten hoogste eenmaal beroep doen op de regeling. De regeling wordt opengesteld voor eerste aanvragen tot 1 januari 2010.

Als onverhoopt blijkt dat werkgevers in ruime mate oneigenlijk gebruik maken van de regeling, kan de deeltijd WW per direct worden gesloten. Bovendien stelt minister Donner maximaal 375 miljoen euro beschikbaar. Als dat bedrag wordt overschreden, kan de minister de regeling ook per direct sluiten voor nieuwe aanvragen.

Het hele pakket aan kabinetsmaatregelen is te vinden bij het Ministerie van Algemene Zaken. Meer informatie over de resultaten van het overleg tussen kabinet en sociale partners is te vinden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.