TOP

CPB: Economie krimpt met 3,5%

Het Centraal Plan Bureau heeft voorlopige ramingscijfers 2009 en 2010 beschikbaar gesteld. Daaruit blijkt dat het bruto binnenlands product (BBP) met 3½% krimpt.

Volgens het Centraal Plan Bureau komt het bruto binnenlands product (BBP) zelfs nog iets negatiever uit dan de pessimistische variant uit december, hoofdzakelijk als gevolg van het sterk verslechterende internationale beeld. In de komende weken wordt hard gewerkt aan het schrijven van het Centraal Economisch Plan dat op dinsdag 17 maart verschijnt.

Conceptcijfers werden nooit eerder naar buiten gebracht. Toch is hier nu van afgeweken, vanwege de huidige, uitzonderlijke economische omstandigheden en de grote behoefte aan en aandacht voor de nieuwe ramingen.

In de voorlopige cijfers zijn de overheidsfinanciën nog niet meegenomen. Die informatie kan een grote invloed hebben op de raming. De echte CPB-raming blijft vier maal per jaar verschijnen in maart, juni, september en december.