TOP

Centrum van Haarlem grootste stijger bezoekersaantallen winkelend publiek

Het centrum van Haarlem heeft dit voorjaar de grootste stijging genoteerd wat betreft het aantal bezoekers. Dat blijkt althans uit een telling van onderzoeksbureau Locatus.

Onderzoeksbureau Locatus doet regelmatig passantentellingen in Nederlandse winkelgebieden. Het afgelopen voorjaar zijn er 41 tellingen uitgevoerd in 37 winkelgebieden. Hieruit komt Haarlem centrum als grootste stijger uit de bus met een plus van 7,3%. Daarna volgt het centrum van Cuyk (+4,4%), op de voet gevolgd door Lelystad Bataviastad (+4,3%) en Lelystad Centrum (+3,3%). Waarschijnlijk plakken veel bezoekers van het outletdorp er ook nog een bezoekje aan het centrum aan vast. Op de vijfde plaats staat Arnhem Kronenburg met een plus van 2,8%. Volgens de onderzoekers zijn de stijgingen vooral het gevolg van (her)ontwikkeling, waaruit zij concluderen dat vernieuwing zorgt voor meer bezoekers.

In tweederde van de onderzochte centra zijn de bezoekersaantallen echter gedaald. Vooral de centra van Vlaardingen (-13,8%), Sittard (-10,5%), Drachten (-9,1%), Zwolle (-7,9%) en winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk (-6,9%) telden minder passanten. Volgens Locatus is de daling geheel in de lijn der verwachtingen en is dit eerder te wijten aan een algehele trend dan aan de huidige crisis. Het onderzoeksbureau ziet de bezoekersaantallen namelijk al een aantal jaren teruglopen. Overigens kreeg een eerdere telling van Locatus in Hoogeveen veel kritiek omdat ondernemers en gemeente zich niet konden vinden in de cijfers.