TOP

CBW-Mitex: in memoriam Ted Moritz

Tot onze onsteltenis vernamen we het overlijden op 15 juni van ons zeer actieve lid Ted Moritz.

Ted was een bevlogen ondernemer die zich sterk maakte voor zijn branche. Hij onderscheidde zich door zijn passie, inzet en doorzettingsvermogen. Het typeert zijn winnaarsmentaliteit. Die zette hij in om de branche sterker en professioneler te maken.

De afgelopen jaren was Ted onder meer actief binnen de CAO-commissie Mode en

Sport. Hij maakte deel uit van de CAO onderhandelingsdelegatie. Zijn inzet en betrokkenheid zetten het segment Sport binnen de vereniging nadrukkelijk op de kaart.

De energie en betrokkenheid van Ted zullen we missen. Het was een voorrecht met een persoon als Ted te mogen werken.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens Bestuur en medewerkers CBW-MITEX

Jan Meerman           Jan Dirk van der Zee

Voorzitter                 Directeur