TOP

CBS: record aantal faillissementen en omzetdaling detailhandel, aarzelend herstel economie

Een gedaalde omzet detailhandel; record aantal faillissementen; maar een bescheiden herstel economie: het CBS publiceerde op vrijdag 12 februari 2010 enkele van haar weinig rooskleurige cijfers over 2009

De Nederlandse detailhandel noteerde over 2009 een lagere omzet. Ten opzichte van 2008 viel de omzet 4,9 procent lager uit dan in 2009. De krimp is voornamelijk toe te schrijven aan een tegenvallende afzet. Er werden 4,8 procent minder stuks aan de man gebracht. De prijzen daarentegen bleven vrijwel gelijk. Hiermee heeft de detailhandel volgens het CBS ruim 5 miljard euro minder omgezet dan in 2008.

Vooral de winkels in non-food – en dan met name die van de grotere consumptiegoederen als consumentenelektronica, doe-het-zelfartikelen en de woninginrichting – hadden te kampen met een omzetdaling in 2009. Deze winkels boekten een min van ruim 7 procent. Ook werden er minder nieuwe auto’s aangeschaft. De uitgaven aan horeca waren eveneens fors lager. Zelfs door supermarkten werd in 2009 niet langer groei genoteerd.

Recordaantal faillissementen 2009

Het aantal faillissementen nam in 2009 toe met 54 procent ten opzichte van 2008. In totaal gingen 10.559 bedrijven op de fles. De grootste stijging van het aantal bankroets in 2009 is te vinden in de industrie. Daar gingen 121 procent meer bedrijven dicht ten opzichte van 2008. De provincie die het zwaarst getroffen is, blijkt Flevoland. 11 op de 1000 bedrijven ging er failliet.

In 2009 zijn meer dan 10,5 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal faillissementen dat ooit in een jaar is voorgekomen. In het vorige recordjaar 2005 vonden 10 duizend faillissementen plaats. Met name in de eerste helft van 2009 liep het aantal faillissementen stevig op. In totaal kwam het aantal faillissementen 54 procent hoger uit dan in 2008, toen er 6,8 duizend faillissementen werden uitgesproken.

Recordkrimp economie

2009 gaat de boeken in als een jaar waarin de economische krimp een record bereikte. De krimp van 4 procent in 2009 werd niet eerder waargenomen door het CBS. Al met al was er een bescheiden herstel economie van 2,2 procent in vierde kwartaal 2009. Het was het tweede kwartaal op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei na vier kwartalen met een negatieve groei. Hoewel er dus sprake is van herstel, gaat het vooralsnog om een eerste aarzelende klim uit het dal.