TOP

CBS: Herstel omzet detailhandel blijft uit

Van een duidelijk herstel van de detailhandel is nog geen sprake. Dit blijkt uit de omzetcijfers van CBS over het vierde kwartaal van 2010.

In het vierde kwartaal van 2010 heeft de detailhandel 1% meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijzen in de detailhandel waren 1,5% hoger dan in het jaar ervoor.

Groei webshops
In december realiseerde de detailhandel nauwelijks meer omzet in vergelijking met het jaar ervoor. Mogelijk speelde het barre weer in die maand een rol. Winkels in non-foodartikelen zetten in december zelfs minder om dan een jaar geleden. Supermarkten realiseerden wel duidelijk meer omzet. Ook webshops deden het goed. De omzet van online verkopers steeg met 14%. 

Meer koopdagen
De omzet-cijfers van december zijn positief beïnvloed doordat december 2010 een gunstiger samenstelling van koopdagen had dan december 2009. Na correctie voor dit effect was er sprake van een omzetkrimp in de detailhandel van ongeveer 1%.