TOP

CBS: consumentenvertrouwen stijgt sterk

Het consumentenvertrouwen is volgens het CBS in de afgelopen maand november met 9 punten gestegen naar -18. Begin dit jaar was dat nog maar -44, het laagste ooit gemeten.

In de afgelopen maand steeg het consumentenvertrouwen met 9 punten naar -18. De grootste oorzaak van de stijging komt doordat het economisch klimaat (het vertrouwen in de afgelopen 12 maanden en de komende 12 maanden) is gestegen van -34 naar -16. De koopbereidheid nam minder sterk toe: deze steeg met 4 punten naar -19.

Boven de nul
De laatste keer dat Nederland boven de nul zat met het consumentenvertrouwen, was in augustus 2007 (+14). “Het gemiddelde consumentenvertrouwen van de afgelopen twintig jaar ligt op -8”, vertelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, aan Textilia. “Als we daarboven komen is het al fijn, maar boven de nul is natuurlijk beter omdat dat aangeeft dat er meer optimisten dan pessimisten zijn. Begin dit jaar zaten we nog maar op -44 punten, het laagst dat we ooit gemeten hebben. We zijn dus al een heel stuk vooruit gegaan.”

Werking consumentenvertrouwen
Het CBS stelt aan consumenten vijf deelvragen waar de respondent positief of negatief op moet reageren. De vragen zijn op te delen in twee deelindicatoren: het economisch klimaat (economisch klimaat afgelopen 12 maanden en komende 12 maanden) en de koopbereidheid (gunstige tijd voor grote aankopen en financiële situatie afgelopen 12 maanden en komende 12 maanden). De negatieve antwoorden worden van de positieve afgetrokken waarmee een percentage wordt berekend. Het gemiddelde van alle vragen is het consumentenvertrouwen.