TOP

CBS: bijna 900 winkels minder in 2020

In 2020 is het aantal winkels in Nederland met één procent gedaald. Het aantal kleding- en schoenenwinkels daalde echter harder, namelijk met respectievelijk 4,1 en 3,3 procent. Dit meldt het CBS.

Op 1 januari 2021 waren er 85.500 fysieke winkels in Nederland, bijna 900 minder dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Sinds 2010 nam het aantal fysieke winkels af met bijna 14 procent. De daling van 1 procent tijdens 2020 ligt daardoor ondanks de coronacrisis iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse afname sinds 2010. De daling van het aantal fysieke winkels staat bovendien in contrast met de forse toename van het aantal webwinkels in deze periode. Sinds 2010 verviervoudigde het aantal webwinkels bijna.

Minder kleding- en schoenenwinkels

In 2020 nam vooral het aantal fysieke winkels in de handel in non-food producten af (-1,3 procent), terwijl het aantal winkels in voeding ongeveer gelijk bleef. Het aantal kledingwinkels daalde met 4,1 procent en het aantal schoenen- en lederwarenwinkels met 3,3 procent. Alleen het aantal winkels in lectuur en schrijfwaren daalde harder, met bijna 5 procent. In sommige delen van de detailhandel groeide het aantal vestigingen wel, zoals het aantal computerwinkels, warenhuizen, winkels in brood, banket en zoetwaren en antiek- en tweedehandszaken.

Winkeldichtheid gedaald

Op 1 januari 2021 was in 61 procent van de Nederlandse gemeenten de winkeldichtheid lager dan een jaar eerder. Van alle Nederlandse gemeenten daalde de winkeldichtheid in Hendrik-Ido-Ambacht met ruim 13 procent het meest. Daarentegen waren er ook gemeenten waar de winkeldichtheid toenam. De grootste stijging vond plaats in Grave, waar de winkeldichtheid met 12 procent toenam van 4,0 winkels naar 4,5 winkels per duizend inwoners.

Gemeenten met hoogste winkeldichtheid

De winkeldichtheid was in 2021 met 19 winkels per duizend inwoners het hoogst in Vlieland, gevolgd door de andere Waddeneilanden Terschelling (14,7 winkels), Schiermonnikoog (13,7), Ameland (13,2) en Texel (13). Op het vasteland had Sluis met 12,6 winkels per duizend inwoners de hoogste winkeldichtheid, gevolgd door Laren met 10,4 winkels. Ook in Baarle-Nassau, Beek, Beverwijk en Roermond ligt de winkeldichtheid hoog (boven de 8 per 1000 inwoners).

Winkeldichtheid grote steden

Van de 25 grootste gemeenten had Maastricht op 1 januari 2021 met voorsprong de hoogste winkeldichtheid, namelijk 7,1 fysieke winkels per duizend inwoners. Dat is meer dan Amsterdam (6,2 winkels) en ’s-Hertogenbosch (5,9 winkels) op de plaatsen twee en drie. Het verschil met Amsterdam is bovendien licht gegroeid in vergelijking met vijf jaar geleden, bovenal dankzij de bevolkingsgroei in Amsterdam.

Foto: Textilia