TOP

Cao-onderhandelingen Mode en Sport mislukt

Na onderhandelingen voor een nieuwe cao in de mode- en sportbranche is een meerderheid van de leden van de werkgeversorganisatie CBW-Mitex niet akkoord gegaan met het eindbod.

CBW-Mitex vindt het moment om een nieuwe cao af te sluiten ongeschikt door de huidige marktsituatie. “Het stormt in de branche. De uitkomsten van een ingelaste ledenraadpleging zijn aanleiding om nee te zeggen tegen een cao die tot nog hogere werkgeverslasten leidt,” stelt Jan Meerman, voorzitter van CBW-Mitex, op de site van de werkgeversorganisatie.

“Door overheidsmaatregelen krijgt de ondernemer in 2013 al zo’n 2,5% extra werkgeverslasten voor de kiezen. Ook stijgen de lokale heffingen voortdurend. In een markt die zwaar onder druk staat en gefocust is op overleven, past het niet om akkoord te gaan met een cao die kostenverhogend werkt”, aldus Meerman.

“Natuurlijk zien wij ook dat de branche het moeilijk heeft. Maar dat geldt voor zowel werkgevers als werknemers”, reageert Ed Lecomte van vakbond de Unie die voor werknemers in de mode- en sportbranche onderhandelt op de website van de vakbond.

“Met het onderhandelingsresultaat hebben wij vanuit onze rol de nek heel erg ver uitgestoken. Het is daarop met een neutraal stemadvies aan onze leden voorgelegd. En het tekent onze leden dat zij wel de bereidheid hebben getoond om hiermee akkoord te gaan. Dat werkgevers dat van hun kant nu niet doen is door ons erg moeilijk aan werknemers uit te leggen”, aldus een teleurgestelde Lecomte.