Nieuwsgierig naar de artikelen achter de inlog van textilia.nl?

30 dagen gratis toegang

TOP

Brutowinst Euretco stijgt met 31 procent naar 8,7 miljoen

Euretco Holding B.V. behaalde over 2011 een brutowinst van 8,7 miljoen euro. Dat is een stijging van 31 procent in vergelijking met 2010. Het nettoresultaat van € 2,2 miljoen wordt aan het eigen vermogen toegevoegd.

Directievoorzitter Harry Bruijniks kijkt met tevredenheid terug op 2011 qua performance en vermogensontwikkeling. “Zeker in het licht van het dalende consumentenvertrouwen en de economische recessie is dit een goed resultaat.” Hij schrijft de goede resultaten, ondanks de licht gedaalde omzet (2%) dan ook vooral toe aan het consequent vasthouden van de in 2010 ingezette beleidslijn om structureel kosten omlaag te brengen. “Daarnaast hebben we in 2011 verschillende niet-kerntaken, waaronder logistiek, maar ook de exploitatie van enkele eigen winkels, uitbesteed.

Investeringen
Naast kostenbeheersing zijn er ook belangrijke commerciële verbeteringen doorgevoerd. Bruijniks: “Door te investeren in de marketingondersteuning en verdere professionalisering van het accountmanagement is het bedrijfsresultaat bij de formules Decorette en Runnersworld, Label Company (baby- en kindermode) en de divisies wonen en sport sterk verbeterd. Daarnaast is er in 2011 veel geïnvesteerd om zelfstandig ondernemers te ondersteunen bij hun online verkoop en het gebruik van social media.”

Verwachting 2012
Over de verwachtingen voor 2012 wil Bruijniks vooralsnog geen uitspraken doen. “Dat heeft alles te maken met de beoogde fusie met Intres. Met het doorgaan van deze fusie zullen de strategische positie alsmede de financiële draagkracht van de combinatie verder versterkt worden. De synergievoordelen en groei die hiermee samenhangen, bieden uitstekende aanknopingspunten om de economische ontwikkelingen in de onder druk staande retailmarkt op korte en lange termijn het hoofd te bieden. Hiermee wordt de basis gelegd voor een sterke en slagvaardige organisatie waarmee beoogd wordt de dienstverlening aan zelfstandig ondernemers optimaal te kunnen blijven verzorgen”, aldus Bruijniks. Vandaag, 5 maart, zal de Buitengewone Algemene Ledenvergadering Coöperatie Intres stemmen over deze fusie.