TOP

Bijeenkomst over nieuwe buitenlandse btw-regels

Vanaf 1 januari 2010 kunnen ondernemers buitenlandse btw digitaal terugvorderen bij de Nederlandse Belastingdienst. Het gaat om btw die zij betalen aan ondernemers in andere EU-landen.

De kern van de veranderingen wordt gevormd door de nieuwe regels voor het bepalen van de plaats waar diensten van ondernemers aan ondernemers (B2B-diensten) worden verricht.

Een nieuwe verplichting voor ondernemers die diensten aan afnemers in andere lidstaten verrichten om een lijst bij de belastingdienst in te leveren waarop die afnemers zijn vermeld (‘listing’). En een eenvoudiger procedure (via een elektronisch portaal) voor het terugvragen van btw die in een andere lidstaat is betaald.

Wat precies gaat veranderen en wat de gevolgen zijn legt VNO-NCW uit tijdens vijf voorlichtingsbijeenkomsten in oktober. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Mitex.