TOP

Bestedingen vrouwenmode: september- november 2012 (-2%)

De bestedingen aan mode in Nederland zijn in de periode september-november 2012 licht gedaald (-3%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2011.

Volgens onderzoeksbureau GfK komt de afname door een lichte daling van het gemiddeld besteed bedrag. Het aantal gekochte stuks bleef stabiel.

Vrouwenmode
De bestedingen op kwartaalbasis aan vrouwenmode zijn in de periode september tot en met november 2012 met 2% licht gedaald. Vrouwen gaven in deze periode iets minder uit per artikel. Wel kochten ze evenveel stuks als in hetzelfde kwartaal in 2001.