TOP

Beperking koopzondagen op losse schroeven

De coalitieafspraak om de koopzondagen te beperken drijft een wig tussen het kabinet en de fracties van CDA en PvdA. De twee regeringsfracties noemen de crisis een goede reden om de beperking van de koopzondagen op de lange baan te schuiven.

De ChristenUnie heeft de zondagsrust hoog in het vaandel staan en wil niet tornen aan de coalitieafspraak. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een eind moet komen aan de wildgroei aan koopzondagen. De wet staat twaalf koopzondagen per jaar toe maar in ‘toeristisch gebied’ mogen de winkels op meer zondagen open. Het kabinet wil duidelijker vastleggen wat onder toeristisch gebied wordt verstaan. Gemeenten kunnen dan bepalen dat alleen daar de winkels vaker dan twaalf zondagen per jaar open mogen zijn.

Het Centraal Planbureau onderzoekt op verzoek van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken wat de gevolgen zijn van een strikte naleving van de Winkeltijdenwet. Dat onderzoek is na de zomer klaar. Het beperken van de koopzondagen mag niet ten koste gaat van omzet en banen, stellen CDA en PvdA. “Banenverlies is in tijden van crisis wel zo ongeveer het laatste waar je op zit te wachten”, zegt PvdA-Kamerlid Pauline Smeets.

De Raad voor de Nederlandse Detailhandel is verheugd over het feit dat de twee grootste regeringspartijen bezorgd zijn over de mogelijke effecten van minder koopzondagen. “Het kan veel omzet en werkgelegenheid schelen. Dat moet je in tijden zoals nu al helemaal niet willen”, zegt woordvoerder Jelger Zee. De RND is niet tegen het idee om gemeenten een grotere rol te geven. ” Gemeenten kunnen de behoefte heel goed bepalen.”

Zijn koopzondagen echt zo bepalend voor de omzet en de consument? Lees het onderzoek in Textilia 25