TOP

Begrotingsakkoord positief voor (mode)ondernemer

Het kabinet maakte vrijdagavond bekend dat zij een akkoord heeft gesloten met de oppositie over de invulling van de zes miljard euro die voor 2014 extra bezuinigd moet worden. Deze begroting pakt positief uit voor de (mode)ondernemer.

Vrijdagavond 11 oktober 2013 bereikte het kabinet met D66, SGP en CU een begrotingsakkoord. En hoewel dit akkoord volgens MKB Nederland nog altijd onvoldoende in de uitgaven van de overheid snijdt, pakt het akkoord relatief positief uit voor de (mode)ondernemer. Brancheorganisatie Inretail zette de voordelen op een rijtje.

Koopkracht

De kinderbijslag wordt niet geschrapt en schoolboeken blijven gratis. Voor de laagste inkomens gaat bovendien de inkomstenbelasting omlaag. Dit heeft een positieve invloed op de koopkracht, en daarmee de detailhandel.

Ondernemers

Het wordt goedkoper om vermogen uit een bv te halen doordat de belastingheffing op de winstuitkeringen aan de directeur-grootaandeelhouder daalt van 25 procent naar 22 procent. Ook wordt de inperking van de zelfstandigenaftrek deels teruggedraaid. Daar staat wel tegenover dat ‘schijnconstructies’ harder zullen worden bestreden.

Werkgevers

De werkgeverspremies gaan omlaag gaan en er komt sneller beweging in het ontslagstelsel. De duur van de WW blijft drie jaar, maar men zal eerder een baan moeten aanvaarden, ook als die onder het oude werk- en salarisniveau ligt. Dit moet tot 50.000 banen gaan opleveren.

Verbouwen en renoveren

Het verlaagde btw-tarief voor (ver)bouw en renovatiewerkzaamheden wordt verlengd. De maatregel blijft in heel 2014 gelden.