TOP

Baatbelasting niet langer voor herinrichting openbare ruimte

Gemeenten mogen ondernemers geen baatbelasting meer laten betalen voor herinrichtingsplannen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak tegen de gemeente Hengelo.

Onder de naam ‘baatbelasting’ kan in Nederland door de gemeente een belasting worden geheven van ondernemers voor het aanleggen van algemene voorzieningen. Het woord ‘baatbelasting’ verwijst hier naar het feit dat betrokken ondernemers ‘gebaat’ zouden zijn bij de aanleg van een algemene voorziening. (artikel 222 Gemeentewet).

Herinrichting Hengelo
In Hengelo wilde de gemeente de baatbelasting aanwenden voor herinrichting, maar daar stak het Gerechtshof al een stokje voor. In Hengelo betalen ondernemers namelijk al onroerendezaakbelasting, oordeelde het Gerechtshof.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad verwierp opnieuw het (cassatie-)verzoek van de gemeente Hengelo. Volgens de Hoge Raad mogen gemeenten de baatbelasting alleen voor wezenlijke veranderingen en voor nog niet bestaande voorzieningen heffen, zoals de aanleg van riolering in een buitengebied. Gemeenten kunnen voor herinrichtings- en opknapwerk terugvallen op de onroerendezaakbelasting. De uitspraak brengt de baatbelasting weer terug naar zijn essentie, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie.

Schrappen baatbelasting
De ondernemers in Hengelo krijgen de baatbelasting terugbetaald. Het gaat hierbij om 2,7 miljoen euro. Maar niet alle ondernemers krijgen hun geld terug.Bedrijven die geen procedure hebben gevolgd, of halverwege zijn gestaakt, kunnen geen aanspraak maken op teruggave van de heffing. Bron: Accountancy Nieuws.

De RND vindt deze situatie oneerlijk en pleit ervoor de baatbelasting definitief te schrappen. De RND wil dat alle ondernemers worden gecompenseerd en de betaalde baatbelasting terug krijgen.