TOP

Amsterdamse winkelier mag ook consumpties verkopen

Amsterdamse winkeliers hebben geen vergunning meer nodig om hun klanten een hapje of drankje te verkopen. Dit heeft burgemeester Eberhard van der Laan voorgesteld na een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Van der Laan hoopt zo de de lastendruk voor ondernemers te verminderen. Voorwaarde is wel dat de winkelier geen terras maakt en geen alcohol schenkt.

Amsterdamse winkeliers moesten tot nu toe altijd een exploitatievergunning hebben voor horeca-activiteiten. De gemeente hield scherp in de gaten of ondernemers die eten of drinken verkopen de vergunning wel hebben. Dit omdat horecazaken vaak veel invloed hebben op de openbare orde en de woon- en leefsituatie in de buurt.
De laatste jaren is het aantal winkeliers dat ook koffie, thee of lunch serveert echter explosief gegroeid. Naast tuincentra en grote warenhuizen willen ook steeds meer kledingwinkels klanten iets te eten of te drinken serveren.
Het opheffen van de vergunningplicht voor winkeliers, verzorgingshuizen en kookcursussen is een verdere verruiming van de geldende regels. In 1997 besloot toenmalig burgemeester Schelto Patijn al dat geen horecavergunning nodig was voor activiteiten uitsluitend voor hotelgasten.