TOP

Akkoord over cao Sport

Werkgevers en ondernemers in de sport hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Sport. Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhogingen van 0,8 procent per 1 april 2010 en van 1 procent per 1 januari 2011. Ook wordt dit jaar een begin gemaakt met een 13e maand.

Op 1 juni 2009 liep de cao Sport af. FNV Sport, Unie, LAD en CNV Dibo als vakbonden en de WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport) hebben eerst beleid ontwikkeld rondom (jeugd)werkgelegenheid en werkzekerheid in de sport. Pas daarna is een start gemaakt met de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf juni 2009 en loopt tot en met 31 december 2011.

De sociale partners hebben ernaar gestreefd een onderhandelaarsakkoord te bereiken dat een brug slaat tussen enerzijds de effecten van de economische situatie op de sportsector en anderzijds de toekomstige ontwikkelingen in de sportsector en de ambities van de sociale partners. De sociale partners hebben behoud van werkzekerheid en werkgelegenheid in de sportsector als speerpunt benoemd en stelden in dat verband werk boven inkomen, waarbij maximaal gestreefd is naar koopkrachtbehoud voor werknemers.

FNV Sport is de grootste vakbond in de sportsector. De meeste leden zijn werkzaam bij sportbonden en fitness- en healthcentra, maar ook mensen die werkzaam zijn bij sportverenigingen, in de outdoor/buitensport sector of als ZZP’er kunnen zich aansluiten.

De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord is hier te lezen. Binnenkort zullen de leden geïnformeerd worden over de manier waarop zij hun stem kunnen laten horen over de cao.