Hoeveel vrouwenmodewinkels zijn er in Nederland?

AMSTERDAM, 11 april 2017 14:07 | Rik de Langen

Het CBS heeft vorige week cijfers bekendgemaakt over het aantal winkels in Nederland. Daaruit blijkt dat het aantal fysieke winkels de afgelopen 10 jaar is afgenomen. Maar geldt dat ook voor vrouwenmodewinkels? En zijn er regionaal grote verschillen?

Geblokkeerdblokje_metbal